MOSiW

Zdjęcie przedstawia trzech dyrektorów Ośrodków Sportu

TRZY STRONY, JEDNA WIZJA, WSPÓLNY SPORTOWY CEL.

W dniu 17.03.2021 r. w Świebodzinie, zostało podpisane porozumienie trójstronne o nawiązaniu współpracy pomiędzy Międzyrzeckim Ośrodkiem Sportu i Wypoczynku reprezentowanym przez dyr. Grzegorza Rydzanicza, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie z dyr. Łukaszem Duchem na czele oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Świebodzinie, którego reprezentował dyr. Jakub Pawłowski.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest realizacja projektu „ Trzy strony, jedna wizja: wspólny sportowy cel”.

Porozumienie jest owocem wcześniejszego spotkania dyrektorów trzech wyżej wymienionych ośrodków sportu, które odbyło się w dniu 4 lutego 2021 r. na terenie Basenu Miejskiego w Świebodzinie, i ma na celu wspólne budowanie pozytywnego wizerunku naszych ośrodków poprzez zaplanowane działania w zakresie sportu i rekreacji.

Skip to content