MOSiW

LOGO MLH

MIĘDZYRZECKA LIGA HALOWA 2021/2022

I. Organizator
– Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku

II. Cel Turnieju
1. propagowanie zdrowego trybu życia,
2. popularyzacja piłki nożnej jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego,
3. promocja piłki nożnej wśród mieszkańców – rywalizacja w myśl zasady fair play.

III. Termin i miejsce
1. Liga będzie rozgrywana w Hali MOSiW w Międzyrzeczu. Termin rozpoczęcia rozgrywek: 28.11.2021 r.

IV. Przebieg i zasady rozgrywek

1. Limit drużyn biorących udział w MLH 2020 / 2021 wynosi 12.
1A. W zależności od ilości zgłoszonych zespołów, organizator po upływie terminu zapisów ustali typ i przebieg rozgrywek.
2. Każdy zespół musi mieć jednolite stroje sportowe, z widocznym numerem na koszulce.
3. Zawodnik w trakcie ligi może reprezentować barwy tylko jednego zespołu.
4. Do ligi drużyna może zgłosić maksymalnie 16 zawodników.
5. Karty zgłoszeniowe uczestników (do pobrania na stronie www.mosiw.pl) należy dostarczyć organizatorowi bezwzględnie w terminie do 29.10.2021 Siedziba MOSIW – Międzyrzecz os Kasztelańskie 8a.
6. W trakcie trwania rozgrywek można dokonać jednej zmiany na liście zawodników lub uzupełnić ją jeśli wcześniej nie liczyła 16 zawodników, najpóźniej do ostatniej kolejki w roku 2021.
7. W lidze mogą brać udział zawodnicy nie zrzeszeni i zrzeszeni w klubach piłkarskich IV ligi i niższych klas w sezonie 2021/2022, którzy w dniu rozpoczęciu rozgrywek mają ukończone 16 lat (za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów)
8. Przed przystąpieniem do rozgrywek każdy zawodnik składa pisemne oświadczenie (zawarte w karcie zgłoszeniowej) informujące o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, co do uczestnictwa w rozgrywkach oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie doznane kontuzje i obrażenia ciała podczas rozgrywek, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozgrywek Międzyrzeckiej Ligi Halowej, zaakceptowanie i przestrzeganie regulaminu.

PLIKI DO POBRANIA

Plakat promocyjny na Dziecięcy Bieg Niepodległości
Skip to content