KĄPIELISKO - OŚRODEK GŁĘBOKIE

O Kąpielisku

Wynajem i Cennik

GALERIA

Jezioro Głębokie - Kąpielisko i Strefa Sportu MOSiW

O KĄPIELISKU

Dla miłośników plażowania i kąpieli istnieje trawiasto- piaszczysta plaża, która rozciąga się na ok. 200 metrów wzdłuż brzegu. Częściowo jest zadrzewiona. Pomosty mają łączną długość ok. 300 metrów. Kąpielisko podzielone jest na bezpieczne strefy dla pływaków o różnym stopniu zaawansowania łącznie z brodzikiem dla najmłodszych. Nad wszystkim czuwają wykwalifikowani ratownicy. Bezpośrednio obok plaży znajduje się nowowybudowany , nowoczesny plac zabaw dla dzieci oraz  wiata biesiadna.

Na terenie ośrodka znajduje się wyznaczona strefa sportowa MOSiW, w skład której wchodzą, dwa boiska do siatkówki plażowej, na których w sezonie letnim rozgrywane są  zawody z udziałem zespołów amatorskich oraz zawodników klubów ligowych, stół do tenisa stołowego. Do dyspozycji miłośników tenisa ziemnego przygotowano kort ziemny. W czasie wakacji na Głębokim odbywa się  Maraton Sztafet, w którym uczestniczą biegacze z całej Polski. Impreza ta organizowana jest zawsze w ostatni piątek lipca. Również w tym okresie, w obrębie strefy sportowej organizowane są liczne imprezy rekreacyjno – sportowe w tym cieszące się coraz większym zainteresowaniem “Lato z MOSiW”. 

        REGULAMIN KĄPIELISKA – JEZIORO GŁĘBOKIE
 
 1. Kąpielisko jest terenem przeznaczonym do wypoczynku i rekreacji.
 2. Kąpielisko funkcjonuje w okresie letnim, ustalonym w odrębnej uchwale. Szczegółowe godziny funkcjonowania kąpieliska podane są na tablicach informacyjnych. 
 3. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do poleceń ratowników. 
 4. Sygnalizacja flagowa funkcjonująca na kąpielisku:
  • 1) kolor biały – oznacza zezwolenie na kąpiel w granicach kąpieliska
  • 2) kolor czerwony – oznacza zakaz kąpieli
  • 3) brak flagi – oznacza brak dyżuru ratowniczego. 
 5. Obszar przeznaczony do kąpieli określony jest:
  • 1) bojami czerwonymi – dla nieumiejących pływać
  • 2) bojami żółtymi – dla umiejących pływać
  • 3) brodzik dla dzieci oznaczony bojami w kolorze białym oraz dodatkowo otoczony siatką.
 6. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest wywieszenie czerwonej flagi przez ratowników i dźwięk gwizdka lub syreny. 
 7. W celu zwiększenia bezpieczeństwa kąpiących się na kąpielisku opiekun zorganizowanej grupy dzieci, zgłasza ratownikowi zamiar wprowadzenia grupy dzieci do wody.
 8. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na kąpielisku jedynie pod opieką osób pełnoletnich. 
 9. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
  • 1) wchodzić do wody w strefie oznaczonej bojami żółtymi, jeżeli nie umieją pływać
  • 2) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, w czasie, gdy wywieszona jest czerwona flaga oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej
  • 3) przekraczać strefy oznaczonej bojami żółtymi
  • 4) zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników kąpieliska
  • 5) ustawiać leżaków na pomostach kąpieliska
  • 6) korzystać ze sprzętu pływającego w strefie wyznaczonej do kąpieli, w szczególności dotyczy to pontonów
  • 7) wrzucać i popychać innych osób do wody
  • 8) skakać z pomostów do wody i przepływać pod pomostami
  • 9) zaśmiecać terenu kąpieliska
  • 10) łowić ryb w obszarze kąpieliska, w godzinach jego funkcjonowania
  • 11) wjeżdżać i wprowadzać pojazdów na pomosty kąpieliska
  • 12) wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających i psychoaktywnych
  • 13) załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC
  • 14) używać w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej
  • 15) rozstawiać namiotów oraz nocować
  • 16) niszczyć urządzeń i sprzętu znajdującego się na kąpielisku
  • 17) zakłócać spokoju innym osobom przebywającym na kąpielisku
  • 18) wprowadzać psów i innych zwierząt.
 10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą wypraszane/usuwane z terenu kąpieliska.
 11. Skargi i wnioski w sprawach funkcjonowania kąpieliska można składać w siedzibie Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu, Os. Kasztelańskie 8A, e-mail: administracja@mosiw.pl , tel. 95 742 73 80.

REGULAMIN

CENNIK

Udostępnienie kortu tenisowego na potrzeby sportu
(za 1 godzinę)

26,00 zł

Wypożyczenie rakiety (za 1 godzinę)

7,00 zł

Ośrodek Głębokie - kąpielisko

Głębokie 1

66-300 Międzyrzecz

woj. lubuskie

Kontakt

Media Społecznościowe

Skip to content