...

MOSiW

Treść plakatu taka jak w artykule

Limit 75 osób na Pływalni Miejskiej “Kasztelanka” w Międzyrzeczu.

Informujemy, że obecnie na Pływalni ” Kasztelanka” może przebywać jednocześnie 75 osób. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Skip to content Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.